10% Personalrabatt ❕
10% Personalrabatt ❕
kopiera koden:
GUL4211
00
Tim.
00
Min.
00
Sek.
Säkra rabatten

Personuppgiftspolicy

Dataskyddspolicy babymarkt.se Personuppgiftspolicy och information enligt artikel 13 och 14 GDPR

Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt. Vår dataskyddspraxis är i överensstämmelse med den Europeiska Dataskyddsförordningen GDPR enligt den mest aktuella versionen. Nedan informerar vi dig om detta:

ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

babymarkt.de GmbH
Suttner-Nobel-Allee 4, D-44803 Bochum
Tel.: 0231 - 98966417
Fax: 0234 - 54573110
E-Mail: 
info@babymarkt.de

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Vår personuppgiftsansvarige finns tillgänglig om du har frågor angående hur personuppgifter behandlas. Personuppgiftsansvarig på företaget nås på

E-Mail: datenschutz@babymarkt.de

1. VARFÖR SAMLAR VI IN DATA?

Vi samlar och bearbetar din information för att tillhandahålla vår hemsida och förse dig med bästa möjliga service genom bekväm tillgång till våra tjänster.

2. HUR DATA INSAMLAS, BEHANDLAS ELLER ANVÄNDS

2.1 BESÖK PÅ HEMSIDAN

När du hamnar på vår hemsida, samlar våra servrar automatiskt in information av allmän karaktär, speciellt för anslutningsinstallation, funktionalitet och systemsäkerhet. Detta inkluderar den typ av webbläsare som användas, operativsystemet som användas, domännamn för Internetleverantören, anslutningsdata för den dator som används (IP-adress), den webbplats du besöker oss via (Referreringsadress), sidorna du besöker hos oss och besökets datum och varaktighet. Vi har ingen möjlighet att dra personspecifika slutsatser från dessa uppgifter på grund av pseudonymisering.

Information gällande uppgifter som förmedlas till USA 


Bland annat innehåller vår webbplats verktyg från företag baserade i USA. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa företags amerikanska servrar. Vi vill påpeka att USA inte är ett säkert tredjeland när det gäller EU: s dataskyddslagstiftning. Amerikanska företag är skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som berörd person kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Därför kan det inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. hemliga tjänster) kan behandla, utvärdera och lagra dina data permanent på amerikanska servrar för övervakningssyfte. Vi har inget inflytande på dessa bearbetningsaktiviteter.

Därför kan det inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. hemliga tjänster) kan behandla, utvärdera och lagra dina data permanent på amerikanska servrar för övervakningssyfte. Vi har inget inflytande på dessa bearbetningsaktiviteter.

2.2 KONTAKTFORMULÄR

Om du kontaktar oss via ett kontaktformulär samlas personuppgifter in. Vilken data som samlas in i varje enskilt fall uppges i kontaktformuläret. Uppgifterna kommer att lagras i syfte att behandla din förfrågan. Obligatorisk information anges med en asterisk (*). All annan information är frivillig. Vi tar bort de uppgifter som skickas genom kontaktformuläret efter att lagringen inte längre är nödvändig, eller så kan vi komma att begränsa behandlingen om det finns lagstadgade behållningskrav. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter anges i Artikel 6.1 (b) i GDPR när det gäller din kontakt inom ramen av ett kontrakt. Det ligger i vårt legitima intresse att svara på dina förfrågningar, så i detta fall ligger vår rättsliga grund i Artikel 6.1 (f) i GDPR.

2.3 REGISTRERING AV NYHETSBREV

Med ditt samtycke så kan du gratis prenumerera på vårt nyhetsbrev som informerar dig om aktuella intressanta erbjudanden. För att att anmäla sig till nyhetsbrevet använder vi så kallad dubbel opt-in. Det innebär att efter att du har registrerat dig, skickar vi dig ett mail till den angivna e-postadressen där vi ber dig bekräfta att du vill få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering kommer din information att blockeras och automatiskt raderas efter en månad. Dessutom lagrar vi dina IP-adresser och tidpunkter för registrering och bekräftelse. Syftet med förfarandet är att bevisa din registrering och vid behov informera dig om eventuellt missbruk av dina personuppgifter. Det enda kravet för att prenumera på nyhetsbrevet är din e-postadress. All övrig information är frivillig. Efter in bekräftelse lagrar vi dina uppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig. Du kan när som helst avregistrera dig genom att skicka ett meddelande till babymarkt.se på kundservice@babymarkt.se eller till ansvarig för denna dataskyddspolicy, vars kontaktuppgifter anges i början av denna dataskyddspolicy. Den rättsliga grunden för detta anges i Artikel 6.1 (a) i GDPR.

2.4 FÖRSÄNDELSE AV VÅRT NYHETSBREV TILL VÅRA KUNDER

Om du har gett oss din e-postadress när du köper varor eller tjänster som är tillgängliga, förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka dig erbjudanden från vårt sortiment för liknande varor eller tjänster som de som redan har köpts. Enligt § 7 Artikel 3 i UWG krävs inget separat samtycke från dig. Databehandling utförs på basis av vårt legitima intresse i överföringen av personlig direktreklam enligt Artikel 6.1 (f) i GDPR. Om du initialt motsatt/avsagt dig din e-postadress för ovan nämnda syfte skickas naturligtvis inga e-mail till dig om detta. Även om du initialt inte har några invändningar, har du när som helst rätt till att avsäga dig deta genom att skicka ett meddelande till kundservice@babymarkt.se eller till ansvarig för denna dataskyddspolicy som anges i början av dokumentet.

2.5 DATABEHANDLING VID REGISTRERING AV KUNDKONTO

Vi samlar in personuppgifter och hanterar dessa om du ger oss denna information vid genomförandet av ett avtal eller öppnar ett konto hos oss. Den rättsliga grunden för detta ligger i Artikel 6.1 (b) i GDPR. De insamlade uppgifterna finns i respektive inmatningsfomulär. Du har rätt att när som helst avsluta ditt konto och detta kan göras genom ett meddelande till kundservice@babymarkt.se. Vi lagrar och behandlar de uppgifter du har lämnat till oss för att avtalet mellan dig och oss. Efter slutförandet av kontraktet eller annullering av ditt konto, kommer din data att låsas och lagras om bokföring- eller skattelagar kräver detta. Efter att tidsperioden enligt dessa lagar löpt ut, kommer din data att raderas, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller en lagligt tillåten vidare användning av data från vår sida som vi informerar dig om med denna dataksyddspolicy.

2.6 DATABEHANDLING VID GÄSTBESTÄLLNING

Du har möjlighet att beställa hos oss utan att registrera ett kundkonto. Även här har vi rätten att samla in och behandla dina personuppgifter enligt Artikel 6.1 (b) i GDPR. Vilken data som samlas in och behandlas kan ses från respektive inmatningsformulär. Vi lagrar och använder de uppgifter som du lämnar som en del av gästbeställningen och för utförandet av avtalet. När avtalet är slutfört kommer dina uppgifter att låsas och lagras med avseende för skatte- och bokföringslagar och tas bort efter att tidsperioden enligt dessa lagar löpt ut, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller en lagligt tillåten vidare användning av data från vår sida som vi informerar dig om med denna dataksyddspolicy.

2.7 DATABEHANDLING FÖR FÖRSÄNDELSE – DISTRUBITION TILL TREDJE PART

 • DISTRUBITION AV DATA TILL FRAKTPARTNER/SPEDITÖR

De personuppgifter som samlas in av oss kommer att distruberas till det fraktföretag som ansvarar för leveransen (ex. PostNord) i den mån det är nödvändigt för leveransen av varorna. För att kunna förse dig med aviseringar om leverans för fraktgods, tillhandahåller vi också fraktpartnern med ditt telefonnummer. Den rättsliga grunden för distrubition av uppgifter ligger i Artikel 6.1 (b) & (f) i GDPR.

 • Parcel Perform
 • Vi använder tjänsten som erbjuds av Parcel Perform Europe PPE GmbH, Brunnenstrasse 194, 10119 Berlin ("Parcel Perfom") för att spåra och förmedla leverans- och statusuppdateringar för försändelser ("Spårning").Tjänsten möjliggör spårning av försändelser genom att ange spårningsnumret för beställningar som gjorts hos oss. Vi använder också tjänsten för att skicka dig leveransmeddelanden och statusuppdateringar (t.ex. försändelser som inte kunnat levereras, paket som finns att hämta på ett ombud. Tjänsten kan användas för att omdirigera försändelser och ändra leveranstiden. För att kunna tillhandahålla tjänsten och skicka statusuppdateringar via e-mail förmedlar vi nödvändiga kunduppgifter till Parcel Perfom för adressering (e-mailadress, för- och efternamn, spårningsnummer samt adress. Spårning av försändelser är en del av de tjänster som vi har åtagit oss enligt avtal (se avsnitt 3 i de allmänna villkoren). Den rättsliga grunden är därför fullgörandet av avtalet i den mening som avses i art. 6.1.1 b) GDPR. Dessutom ligger det i vårt intresse att säkerställa den mest effektiva och snabba leveransen av våra försändelser genom att tillhandahålla statusuppdateringar om leveransen och erbjuda ändringar avseende typ och tidpunkt för leverans. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 mening 1 lit. f) GDPR. Parcel Perfom arbetar på avtal om behandling av beställningar i enlighet med art. 28 GDPR och behandlar därför alla uppgifter endast för vår räkning och inte för egna ändamål. Parcel Perfoms integritetspolicy finns tillgänglig via följande länk: https://www.parcelperform.com/privacy. Ovannämnda personuppgifter kan vidare behandlas av Parcel Perform Pte. Ltd; 138 Cecil Street, #16-00, Cecil Court, Singapore 069538, Singapore för vår räkning. Vi har kommit överens om EU-kommissionens standardavtalsklausuler med Parcel Perform Pte. Ltd. för detta ändamål, vilka utgör den rättsliga grunden för förmedlingen av uppgifter till ett tredje land.

   

  2.8 DISTRUBITION AV DATA TILL BETALNINGSLEVERANTÖR OCH REVISION

  De personuppgifter som vi samlar in kommer att vidarebefordras till det transportföretag som beställts vid leveransen (t.ex. Postnord) inom ramen för kontraktsbehandlingen, i den mån eftersom detta är nödvändigt för leveransen av varorna och utförandet / tillhandahållandet av tjänsten "leveransspårning" (se även punkt 3 i våra allmänna villkor. För att ordna leveransdatum för varor som skickas av fraktpartnern , vi kommer också att förse vår fraktpartner med ditt telefonnummer. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifterna är artikel 6 stycke 1 lit. b och f  enligt GDPR.

   
  PAYPAL, PAYPAL EXPRESS

  Vi har på vår hemsida integrerade PayPal-komponenter. PayPal är en onlinebaserad betalningstjänstleverantör. Betalning sker via så kallas PayPal-konton, som representerar virtuella, personliga eller företagskonton.
  Det, i Europa, operativa bolaget i Paypal är: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.
  Väljer kunden "PayPal" eller "PayPal Express" som betalningsalternativ under beställningsprocessen i vår webbshop skickas uppgifter om kunden automatiskt till PayPal. Genom att välja detta betalningsalternativ samtycker den berörda personen till överföringen av personuppgifter som krävs för betalningshanteringen. Det som överförs till Paypal är allmänna personuppgifter, såsom förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andra data som är nödvändiga för betalningshantering och för slutförande/avveckling av köpesavtalet enligt Art. 6 para 1 lit. b) GDPR -
  PayPal kan distribuera eller behandla personuppgifter till anställda inom företaget eller på uppdrag av tjänsteleverantörer underleverantörer, i den mån det är nödvändigt för att uppfylla sina avtalsförpliktelser.
  Den berörda personen har möjlighet att när som helst återkalla samtycket till hantering av personuppgifter mot PayPal. En återkallelse har ingen inverkan på personuppgifter som måste behandlas, användas eller distribueras för avtalsbetalning/avtalsavveckling. PayPals tillämpliga dataskyddspolicy återfinns på https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full

  Det är även möjligt att använda "PayPal Express" under beställningsprocessen på vår hemsida. "PayPal Express" är en tjänst som erbjuds av PayPal. När du använder "PayPal Express" överförs personuppgifter från PayPal till Babymarkt för kontrakts- och betalningsbehandling. Beställningar med PayPal Express-kassan möjliggör en snabbare beställningsprocess. Det är inte nödvändigt att ha ett kundkonto hos Babymarkt eftersom en adress till den deponerade i PayPal-kontot används. De beställda varorna skickas till den adress som anges i PayPal-kontot och som Babymarkt är skyldiga att leverera till. Vi rekommenderar därför att du alltid uppdaterar den deponerade adressen för att förhindra en leverans till en felaktig adress och därigenom potentiell information om personuppgifter till tredje part.
  Den rättsliga grunden för databehandling är Art. 6 para 1 lit. b) GDPR.
   
  Unzer

  Vi använder Unzer som betaltjänstleverantör på vår webbplats. Unzer är en onlinebetaltjänstleverantör som möjliggör köp via kreditkort (Diners eller Discover). Verksamhetsföretaget är Unzer E-Com GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Tyskland (”Unzer”). Om du väljer Unzer som betalningsmetod kommer din data automatiskt att överföras till dem. Dina uppgifter överförs till Unzer på baserat på artikel 6 paragraf 1 punkt a i GDPR (samtycke) och artikel 6 paragraf 1 punkt b i GDPR (behandling för att kunna genomföra en beställning) . Du har möjlighet att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till databehandling. En återkallelse påverkar inte giltigheten för tidigare databehandling. De personuppgifter som överförs till Unzer är vanligtvis uppgifter som du har lämnat till oss under beställningsprocessen såsom kortnummer, giltighetsdatum, CVC-nummer, antal produkter, produkt, produktinformation, priser, moms och din personligadata. Den data som överförs till Unzer är endast den som är nödvändig för betalningshantering. Unzer överför dina uppgifter för att kunna genomföra betalningen – så länge detta krävs - i enlighet med artikel 6 paragraf 1 punkt b i GDPR till UNZER LUXEMBOURG S.A. . 1, Place du Marché, 6755 Grevenmacher, Luxemburg. Den registrerade har när som helst möjligheten att dra tillbaka sitt samtycke till hanteringen av personuppgifter från Unzer. Återkallande påverkar inte personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för (avtalsenliga) betalningshantering. Unzers nuvarande dataskyddsbestämmelser finns på: https://www.unzer.com/en/datenschutz/.


  KLARNA

  Vi har integrerade Klarna-komponenter på vår hemsida. Klarna är en onlinebetalningstjänst som gör det möjligt att handla på Faktura/Avbetalning, Direktöverföring från bank, kreditkort (Mastercard, Visa och American Express) och direktdebitering. Dessutom erbjuder Klarna andra tjänster såsom köparskydd eller identitets- och kreditkontroll. Operativ för tjänsten är Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Om du väljer en av de ovan nämnda betalningsmetoderna skickas data automatiskt från den berörda personen till Klarna.
  Det som överförs till Klarna är allmänna personuppgifter, såsom förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer samt andra uppgifter som är nödvändiga för att hantera en faktura eller delbetalning. För den berörda personen kan detta framförallt röra sig om ett ömsesidigt utbyte av betalningsinformation, såsom bankkonto, kortnummer, utgångsdatum och CVC-kod, artikelnummer, uppgifter om varor och tjänster, priser och avgifter, skatteinformation om tidigiare inköpsbeteende eller annan information om den ekonomiska situationen för den beörda personen. Syftet med överföringen av uppgifterna är framförallt identitetsverifiering, betalningsadminitration och bedrägeribekämpning. Regulatorer ger Klarna personuppgifter, särskilt om det finns ett berättigat intresse för överföringen. De personuppgifter som utväxlas mellan Klarna och regulatorn överförs av Klarna till kreditbyråer. Denna överföring syftar till identitets- och kreditkontroll. Klarna överför även personuppgifter till anknuta företag (Klarna Group) och tjänsteverantörer och underleverantörer, i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla avtalsförpliktelserna eller för att behandla uppgifterna i ordern.
  Om du väljer betalningsmetoden ”Faktura” eller ”Delbetalning” så samlar Klarna in och använder uppgifterna för beslut om inrättande, genomförande eller uppsägning av ett avtal samt som information kring tidigare betalningshistorik för den berörda personen för att göra så kallas ”scoring” inför framtida köp. Beräkningen för detta utförs genom erkända matematik-statistiska metoder. Den rättsliga grunden är Artikel 6.1 1 (b) i GDPR.

  Klarna använder cookies för att optimera användningen av Klarna Checkot. Optimeringen av checkouten utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i art. 6.1 i GDPR. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet och inte orsakar någon skada. De finns kvar på din enhet tills du tar bort dem. Mer information om användningen av Klarna-cookies finns via följande länk: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/Klarna/sv_se/checkout. Den registrerade har möjlighet att när som helst återkalla samtycket till hanteringen av personuppgifter gentemot Klarna. Återkallande påverkar inte personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för (avtalsenlig) betalningshantering. Klarnas dataskyddsbestämmelser finns på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy. Mer information och Klarnas användarvillkor för Sverige finns här: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/K502554/sv_se/user.

  3. INTEGRERING AV YOUTUBE-VIDEOR

  Vi har integrerat YouTube-videor i vårt online-erbjudande, som lagras på https://www.youtube.com och kan spelas direkt från vår webbplats. Operatören av dessa sidor är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Dessa är alla inbäddade i "förbättrat sekretessläge", vilket innebär att ingen data om dig som användare överförs till YouTube om du inte spelar upp videoklippen. Först när du spelar upp videon överförs nedan hänvisade data. I detta avseende har vi inget inflytande på distrubitionen. Genom ditt besök får Youtube information att du öppnat videon på vår hemsida. Uppgifter som överförs är din IP-adress, datum och tid för begäran, tidszon, skillnaden från Greenwich Mean Time (GMT), innehållet i begäran, tillgång till anslutningsstatus/HTTP-status, datamängd som överförs, webbplatsen från vilken begäran kommer, webbläsare, operativsystem och dess gränssnitt, språk och version av webbläsaren. Detta sker oavsett om YouTube tillhandahåller etta vnändarkonto som du är inloggad på, eller om det inte finns ett användarkonto. Om du inte vill tilldela Youtube din profil måste du logga ut innan aktiverar videon. Youtube sparar dina data och användarprofiler och använder dem i syfte för reklam, marknadsundersökningar och/eller anpassad design av sin webbplats. En sådan utvärdering genomförs särskilt för att informera (även för icke-inloggade användare) tillhandahållande av behovsbaserad annonsering och andra användare av sociala nätverk om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att motsätta dig mot skapandet av dessa användarprofiler och du behöver vända dig till Youtube för detta. För mer information om syftet och omfattningen av din insamling och hantering via YouTube, hänvisar vi till deras säkerhetspolicy. Du får också mer information om dina rättigheter och sekretessinställningar här: https://policies.google.com/privacy?hl=se&gl=se. Google behandlar även din data i USA och står under EU-US-Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den rättsliga grunden för bearbetning är Artikel 6.1 (f) i GDPR.

  4. INTEGRERING GOOGLE MAPS

  På denna webbplats använder vi erbjudandet från Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Detta gör att vi kan visa interaktiva kartor direkt på webbplatsen och låta dig använda kartfunktionen på ett bekvämt sätt. Genom ditt besök får Google information att du öppnat kartan på vår hemsida. Uppgifter som överförs är din IP-adress, datum och tid för begäran, tidszon, skillnaden från Greenwich Mean Time (GMT), innehållet i begäran, tillgång till anslutningsstatus/HTTP-status, datamängd som överförs, webbplatsen från vilken begäran kommer, webbläsare, operativsystem och dess gränssnitt, språk och version av webbläsaren. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller etta vnändarkonto som du är inloggad på, eller om det inte finns ett användarkonto. Om du inte vill tilldela Google din profil måste du logga ut innan aktiverar videon. Google sparar dina data och användarprofiler och använder dem i syfte för reklam, marknadsundersökningar och/eller anpassad design av sin webbplats. En sådan utvärdering genomförs särskilt för att informera (även för icke-inloggade användare) tillhandahållande av behovsbaserad annonsering och andra användare av sociala nätverk om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att motsätta dig mot skapandet av dessa användarprofiler och du behöver vända dig till Google för detta. För mer information om syftet och omfattningen av din insamling och hantering via Google, hänvisar vi till deras säkerhetspolicy. Du får också mer information om dina rättigheter och sekretessinställningar här: https://policies.google.com/privacy?hl=se&gl=se. Google behandlar även din data i USA och står under EU-US-Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den rättsliga grunden för bearbetning är Artikel 6.1 (f) i GDPR.

  5. TÄVLINGAR

  Ibland har du möjlighet att delta i tävlingar på vår hemsida. Inom ramen för dessa tävlingar kan personuppgifter (e-postadress, namn, adress och eventuellt andra uppgifter som behövs för tävlingen) komma att samlas in och lagras i syfte att behandla och genomföra tävlingen. Den personliga information som du lämnar till oss kommer endast att användas för bearbetning av tävlingen (till exempel för fastställande av vinster, meddelande om vinst och distrubition av priset). I samband med tävlingar kommer vi att informera om databehandling för den specifika tävlingen, särskilt deltagare av tävlingen. Efter avslutad tävling tar vi alltid bort deltagarnas data om inte tillämpad lag kräver att vi lagrar detta. Om detta sker raderas datan så fort denna tidsperiod löpt ut.

  6. RADERING

  Personliga data komemr att raderas eller blockeras så snart lagringens syfte är över eller om du själv begär borttagningen. En radering av uppgifterna sker även om en lagringsperiod som föreskrivs i ovannämnda standard löper ut samt om det inte finns behov av ytterligare lagring av uppgifterna för att uppfylla avtal eller om du gett ditt samtycke till vidare lagring.

  7. COOKIES

  Vi använder oss av cookies och liknande teknologier för att se din lokala enhets inställning så som vilket konto du loggat in med. Cookies är delar av data som sidor och tjänster kan sätta på din webbläsare eller enhet och kan läsas in vid framtida besök.

  Du har alltid möjlighet att stänga av cookies genom att ändra i inställningarna i din webbläsare. För vidare information om hur du går till väga för att stänga av cookies hänvisar vi till webbplatsen för den webbläsare som du användare. Om du inte accepterar cookies kan det påverka din användning av vår hemsida. Den rättsliga grunden för behandling av cookies återfinns i Artikel 6.1 (f) i GDPR

  8. DATASÄKERHET

  Vi säkrar vår hemsida och andra system genom tekniska och organisatoriska åtgärder för att motverka, av obehöriga person, förlust, förstörelse, tillgång, ändring eller spridning av dina uppgifter . Beroende på vilken webbläsare som används överförs datan med 128-bitars eller 256-bitar SSL-krypterin. Trots regelbundna kontroller och kontinuerlig förbättring av våra säkerhetsåtgärder är fullständigt skydd mot alla faror inte möjligt.

  9. FACEBOOK PIXEL

  Denna webbplats använder besökarens åtgärdspixel för Facebook för att mäta conversion. Denna tjänst tillhandahålls av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs dock de insamlade uppgifterna också till USA och andra tredjeländer. Detta gör det möjligt att spåra besökarnas beteende efter att de har klickat på en Facebook-annons för att omdirigeras till leverantörens webbplats. Detta gör det möjligt att utvärdera effektiviteten hos Facebook-annonser för statistiska ändamål och marknadsundersökningsändamål och för att optimera framtida reklaminsatser. Den insamlade informationen är anonym för oss som operatör av denna webbplats, vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål, i enlighet med Facebooks dataanvändningspolicy. Detta gör det möjligt för Facebook att möjliggöra placering av annonser på sidor på Facebook och utanför Facebook. Denna användning av informationen kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör. Användningen av Facebook-pixlar baseras på Art. 6 stycke 1 par. f GDPR . Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av effektiva reklamåtgärder, inklusive sociala medier. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av kakor) utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 stycken 1 par. en GDPR; samtycket kan återkallas när som helst. Du hittar mer information om hur du skyddar din integritet i Facebooks sekretessmeddelande: https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Du kan även inaktivera remarketingfunktionen "Anpassade målgrupper" i avsnittet Annonsinställningar på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du måste vara inloggad på Facebook för att göra detta. Om du inte har ett Facebook-konto kan du  inaktivera datainsamling och lagring för framtiden direkt på denna sida genom att klicka här

  10. GOOGLE AdWords REMARKETING

  Denna webbplats använder Google Ads. Google Ads är ett onlineannonseringsprogram av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. I samband med Google Ads använder vi så kallad konverteringsspårning. När du klickar på en annons från Google ställs en cookie för konverteringsspårning in. Cookies är små textfiler som webbläsaren placerar på användarens dator. Dessa cookies upphör att gälla efter 30 dagar och används inte för att personligen identifiera användare. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och kakan inte har gått ut, kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den sidan. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. Kakorna kan inte spåras på webbplatserna för Google Ads-kunder. Informationen som samlas in genom omvandlingscookien används för att sammanställa omvandlingsstatistik för Google Ads-kunder som har valt att använda omvandlingsspårning. Kunder får veta det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida med en konverteringsspårningstagg. De får dock inte information som personligt identifierar användare. Om du inte vill delta i spårning kan du välja bort denna användning genom att inaktivera Googles omvandlingsspårningskaka i din webbläsare under Användarinställningar. Du kommer då inte att inkluderas i omvandlingsspårningsstatistiken. Lagringen av "konverteringscookies" och användningen av detta spårningsverktyg baseras på art. 6 stycke para 1 . enligt GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av analysen av användarnas beteende för att optimera både hans webbplats och hans reklam. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av kakor) utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 stycke 1 enligt GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

  Mer information om Google Ads och Googles omvandlingsspårning finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Du kan ställa in din webbläsare så att den informerar dig om cookies är inställd och tillåta cookies endast i enskilda fall, för att utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet och för att aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

  11. ANVÄNDNING AV GOOGLE ADSENSE

  Denna webbplats använder Google AdSense, en tjänst för integrering av annonser. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Vi använder Google AdSense i "icke-personaliserat" läge. I motsats till det anpassade läget är annonserna inte baserade på ditt tidigare användarbeteende och ingen användarprofil skapas av dig. Istället används så kallad "kontextuell information" för att välja annonser. De valda annonserna baseras sedan på till exempel din plats, innehållet på webbplatsen du befinner dig på eller dina aktuella söktermer. Om du vill veta mer om skillnaderna mellan personlig och icke-anpassad inriktning med Google AdSense, besök: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

  Observera att även när du använder Google AdSense i icke-anpassat läge kan cookies lagras. Enligt Google används dessa för att bekämpa bedrägerier och missbruk. Kakorna finns kvar på din slutenhet tills du tar bort dem. Användningen av Google AdSense i icke-anpassat läge är baserat på Art. 6 stycken 1 lit. f GDPR. Vi har ett legitimt intresse av analysen av användarnas beteende för att optimera både vårt webbutbud och vår reklam. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av kakor) utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1.1 i GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

  Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

  Du kan justera dina annonsinställningar oberoende i ditt användarkonto. För att göra det, klicka på följande länk och logga in: https://adssettings.google.com/authenticated.

  Mer information om Googles reklamteknik finns här: https://policies.google.com/technologies/ads och https://www,google.com/intl/sv/adsense/start/

  12. ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER-PLUGINS

  12.1 VILKA LEVERANTÖRER ANVÄNDER VI?

  Denna webbplats använder plugins från sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr). Du kan vanligtvis känna igen plugin-programmen med respektive logotyp för sociala medier. För att garantera dataskydd på denna webbplats använder vi bara dessa plugins i kombination med den så kallade "Shariff" -lösningen. Denna applikation förhindrar plugins integrerade på denna webbplats från att överföra data till respektive leverantör så snart du går in på webbplatsen för första gången. Först när du aktiverar respektive plugin genom att klicka på motsvarande knapp upprättas en direktanslutning till leverantörens server (samtycke). Så snart du aktiverar plugin-programmet får respektive leverantör information om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du är inloggad på ditt respektive sociala mediekonto (t.ex. Facebook) samtidigt kan respektive leverantör tilldela ditt webbplats till ditt användarkonto. Att aktivera plugin-programmet utgör samtycke i den mening som avses i art. 6 , paragraf 1 i GDPR. Du kan återkalla detta samtycke när som helst med verkan för framtiden.

  12.2 Facebook-Plugins (Gilla & Dela-knapp) 

  På denna webbplats integreras plugins på det sociala nätverket Facebook. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs dock de insamlade uppgifterna också till USA och andra tredjeländer. Du kan känna igen Facebook-plugins genom Facebook-logotypen eller "Gilla-knappen" ("Gilla") på den här webbplatsen. Du hittar en översikt över Facebook-plugins här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. När du besöker denna webbplats skapar plugin-programmet en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Facebook får därmed informationen att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebook "Gilla-knappen" medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på denna webbplats till din Facebook-profil. Detta gör det möjligt för Facebook att associera webbplatsens besök med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kunskap om innehållet i den överförda informationen eller dess användning av Facebook. Mer information finns i Facebooks integritetspolicy på: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Om du inte vill att Facebook ska kunna tilldela ditt besök på denna webbplats till ditt Facebook-användarkonto, vänligen logga ut från ditt Facebook-användarkonto. Användningen av Facebook-plugins baseras på Art. 6.1.1 i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av en så bred synlighet som möjligt i de sociala medierna.

  12.3 Instagram Plugin

  På den här webbplatsen är Instagram-tjänstens funktioner integrerade. Dessa funktioner erbjuds av Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA integrerat. Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på denna webbplats till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. Detta gör det möjligt för Instagram att koppla ditt besök på den här webbplatsen till ditt konto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sajterna inte har någon kunskap om innehållet i den överförda informationen eller dess användning av Instagram. Användningen av insticksprogrammet Instagram är baserat på Art. 6.1.1 GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av en så bred synlighet som möjligt i de sociala medierna. Mer information om detta finns i Instagrams integritetspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy/


  12.4 Pinterest Plugin

  På den här webbplatsen använder vi sociala plugins från Pinterest sociala nätverk, som drivs av Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest"). När du besöker en sida som innehåller ett sådant plugin skapar din webbläsare en direktanslutning till Pinterest-servrarna. Plugin överför protokolldata till Pinterest-servern i USA. Denna loggdata kan innehålla din IP-adress, adressen till webbplatser som besöks och som också innehåller Pinterest-funktioner, din webbläsares typ och inställningar, datum och tid för din begäran, din användning av Pinterest och cookies. Användningen av Pinterest-plugin är baserat på Art. 6.1.1 i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av en så bred synlighet som möjligt i de sociala medierna. För ytterligare information om syftet, omfattningen och vidare bearbetning och användning av uppgifterna från Pinterest, liksom dina rättigheter och alternativ för att skydda din integritet, se Pinterest sekretesspolicy: https://policy.pinterest.com/de/ integritetspolicy  12.5 AddThis-Bookmarking 

  Våra webbplatser innehåller också AddThis plug-ins. Dessa plug-ins låter dig ställa in bokmärken eller dela intressant innehåll med andra användare. Via plug-ins erbjuder vi dig möjligheten att interagera med sociala nätverk och andra användare, så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Den rättsliga grunden för användningen av plug-ins är Art. 6.1.1 i GDPR.
   
  Via dessa insticksprogram skapar din webbläsare en direkt anslutning till AddThis servrar och, om tillämpligt, det valda sociala nätverket eller bokmärkningstjänsten. Mottagarna får den information som du har tagit fram motsvarande webbplats för vårt online-erbjudande och IP-adress, datum och tid för förfrågan, tidszonsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT), begäranens innehåll (specifik sida), åtkomst status / HTTP-statuskod, mängd data som överförs i varje enskilt fall, webbplats från vilken begäran härstammar, webbläsare, operativsystem och dess gränssnitt, språk och version av webbläsarprogramvaran. Denna information behandlas på AddThis servrar i USA. Om du skickar innehåll på vår webbplats till sociala nätverk eller bokmärkningstjänster kan en anslutning upprättas mellan ditt besök på vår webbplats och din användarprofil med motsvarande nätverk. Vi har inget inflytande på de insamlade uppgifterna och databehandlingsförfarandena, och vi är inte medvetna om den fullständiga omfattningen av datainsamlingen, syftet med behandlingen, lagringsperioderna. Vi har heller ingen information om borttagning av insamlad data av plugin-leverantören.
  Plug-in-leverantören lagrar dessa data som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och / eller efterfrågestyrd design av sin webbplats. En sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om deras aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta respektive plugin-leverantör för att kunna utöva denna rättighet.
   
  Om du inte vill delta i denna procedur kan du när som helst invända mot datainsamlingen och lagringen genom att ställa in en opt-out-cookie med verkan för framtiden: http://www.addthis.com/privacy/opt- ut. Alternativt kan du ställa in din webbläsare för att förhindra att en cookie ställs in.
   
  Kontakta AddThis LLC, 1595 Spring Hill Road, Sweet 300, Wien för mer information om syftet och omfattningen av insamling och bearbetning av plugin-leverantören, samt ytterligare information om dina rättigheter och möjliga inställningar för att skydda din integritet. , VA 22182, USA, www.addthis.com/privacy.

  13. SHOP- & PRODUKTRECENSIONER

  Vi använder "eKomi" på vår webbplats, en tjänst som tillhandahålls av eKomi Holding GmbH, Zimmerstraße 11, 10969 Berlin, Tyskland (hädanefter benämnt: "eKomi"). Med hjälp av eKomi kan du lämna ett anonymt betyg om din upplevelse av babymarkt efter ditt köp. Efter att din beställning har skickats får du ett e-postmeddelande via eKomi med en möjlighet om att lämna ett betyg, där vi skickar en länk till formuläret. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av e-post genom att skicka ett e-postmeddelande till kundservice@babymarkt.se utan att det medför några kostnader. Utvärderingen är helt frivillig. Det är helt upp till dig om du vill lämna ett omdöme. Genom att lämna ett omdöme hjälper du dock babymarkt att ytterligare förbättra sin service - till din och andra kunders fördel. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR. Vi överför inga personuppgifter till eKomi, utan endast ett anonymt order-ID. eKomi har åtagit sig att hantera de uppgifter som vi överför i enlighet med dataskyddsbestämmelserna och vidtar alla tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dessa uppgifter. Under utvärderingen via eKomi kan du lämna in din e-postadress, som vi kan använda för att kontakta dig senare angående din utvärdering. På så sätt kan vi till exempel svara individuellt på din kritik, besvara dina frågor eller ge dig annan hjälp. Vi vill påpeka att det är frivilligt att ange din e-postadress och att den omfattas av dataskyddsbestämmelserna för vår oberoende tjänsteleverantör eKomi. Endast eKomi ansvarar för hanteringen av personuppgifter som du lämnar direkt till eKomi. eKomis sekretesspolicy finns här: https://www.ekomi.co.uk/uk/privacy/

  14. ECONDA

  Den för datadaskydd ansvarige, har för denna webbplats integrerat komponenter med företag econda. Den rättsliga grunden är Artikel 6.1 (f), Mening 1 i GDPR. Econda är en webbanalystjänst. Webanalys innefattar insamling och analys av data om besökarnas uppförande och beteende på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat upp uppgifter om vilken webbplats den berörda personen har kommit från (såkallad referrent), vilka delsidor på webbplatsen som nås eller hur ofta och hur länge en undersida besöks. En webbanalys används huvudsakligen för att optimera en webbplats- och kostnadsnyttoanalys av Internetreklam. Operativ för tjänsten är econda, econda GmbH, Eisenlohrstr. 43, 76135 Karlsruhe, Tyskland.

  Econda sätter en cookie på den berörda personens webbläsare. Vilka cookies har förklarats tidigare i detta dokument. Varje gång du besöker en av de enskilda sidorna på vår webbplats uppmanas webbläsaren på din enhet auatomatiskt av respektive econda-komponent att överföra data till econda för marknadsföring och optimering. Som en del av denna tekniska process mottar econda information om data som sedan kommer att användas för att skapa pseudonym-användarprofiler. Användarprofilerna erhållna på detta sätt används för att analysera beteendet hos den registrerade som har åtkomt till webbplatsen och utvärderas i syfte att förbättra och optimera webbplatsen. Uppgifterna som samlas in via econda-komponenten kommer inte att användas för att identifiera den berörda personen utan att först få det specifika och uttryckliga samtycket från den berörda personen. Dessa data kombineras inte med personuppgifter eller annan data som innehåller samma pseudonyn, Den berörda personen kan förhindra att cookies ställs in från vår hemsida, som förklarat ovan. Detta gäller även cookies från econda. Dessutom är det möjligt för dig att invända mot en samling data som genereras av econdacookien, relaterad till användningen av denna webbplats och bearbetning och dessa data. För att göra detta måste du klicka på den här länken som sätter en opt-out-cookie på din webbläsare. Se mer information i avsnitt för Cookies i detta dokument. De tillämpliga dataskyddspolicys för econda finns på: http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaerung/.

  15. BABYMARKT.SE-LIVECHAT

  Vi erbjuder en Live-chat-funktion för göra vår tjänst ännu mer attraktiv för våra besökare. Du har möjlighet att chatta på vår hemsida med vår kundservicepersonal. Hela chatthistoriken är uteslutande anonym, utan att ditt namn eller annan personlig information visas för kundservicemedarbetaren. För att förbättra kvaliten på vår chatt registrerar vi recensioner som du har möjlighet att fylla i efter avslutad chatt. Loggen raderas efter recensionen mottagits. Den rättsliga grunden för databehandling hänvisas till Artikel 6.1 (f) i GDPR.

  16. PUSHCREW

  För att hålla dig informerad om det senaste innheållet i vår tjänst använder vi programvaran Pushcrew från företaget Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien. Pushcrew tillåter oss att nå våra besökare med pushnotiser via inbyggda Push-API från olika webbläsare. Vänligen se Pushcrews Dataskyddspolicy på: https://pushcrew.com/privacy-policy/ för detaljer om hur vi hanterar din personliga information via Pushcrew och dina relaterade rättigheter. Push-notiser sker endast med ditt samtycke i din webbläsare eller enhet. Du kan återkalla ditt samtycke för pushnotiser på vår hemsida i din webbläsares inställningar.

  17. EPOQ

  Vår hemsida använder programvaruteknik från epoq Internet services GmbH, Willy-Brandt-Straße 3, 76275 Ettlingen („epoq“). Ned epoqs teknik kan vi visa riktade och individuella produktrekommendationer i samband med besök på startsidan, produktsidor, kundvagnen eller kategorisidor. Produkrekommendationerna visas utifrån en cookiebaserad analys av tidigare köpbeteende och klickvägar, men utan att några som helst personuppgifter lagras. Endast en cookie lagras på din webbläsare och enhet för att samla in pseudonymiserade data om dina intressen. Detta gör annonsering anpassas efter den lagrade informationen. Om den insamlade informationen har en personlig hänvisning utförs bearbetningen i enlighet med artikel 6.1 (f) i GDPR, baserat på vårt legitima intresse för visning av personlig reklam och marknadsundersökning. Du kan permanent avaktivera inställningen av cookies – för vidare information se avsnittet i detta dokument som heter Cookies.

  18. TRADEDOUBLER

  Vi har integrerade komponenter i TradeDoubler på vår webbplats. TradeDoubler är ett tyskt affiliate-nätverk som erbjuder affiliate-marknadsföring. Affiliate marketing är en internetbaserad distributionsform som gör det möjligt för kommersiella operatörer av webbplatser, så kallade handlare eller annonsörer, att visa reklam, som vanligtvis betalas av klick- eller försäljningsprovisioner, på tredje parts webbplatser, dvs. distribution partners även kända som dotterbolag eller utgivare. Säljaren tillhandahåller ett reklammedium via Affiliate Network, dvs en reklambanner eller annat lämpligt sätt för Internetreklam, som därefter integreras av ett Affiliate på sina egna internetsidor eller annonseras via andra kanaler, såsom nyckelordsannonsering eller e-postmarknadsföring .

   

  TradeDoublers operativa företag är TradeDoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Strasse 26, 80331 München, Tyskland.

   

  TradeDoubler placerar en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Vad cookies är har redan förklarats ovan. TradeDoublers spårningscookie lagrar inga personuppgifter. Endast Affiliatets identifikationsnummer, det vill säga den partner som hänvisar den potentiella kunden, såväl som beställningsnumret för besökaren till en webbplats och det reklammedium som klickas på lagras. Syftet med lagring av dessa uppgifter är att behandla provisioner mellan en säljare och dotterbolaget, som behandlas via dotterbolagets nätverk, dvs. TradeDoubler.

   

  Den berörda personen kan när som helst förhindra att cookies ställs in på vår webbplats, som beskrivs ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra TradedoublerTradeDoubler från att ställa in en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan TradeDoubler när som helst radera alla kakor som redan ställts in av TradeDoubler via en webbläsare eller andra program.

   

  TradeDoublers nuvarande sekretesspolicy finns på http://www.tradedoubler.com/de/datenschutzrichtlinie/. Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 stycke 1 lit. enligt GDPR. 

  19. JOBBANSÖKNINGAR

  Vi erbjuder dig möjlighet att ansöka om ett jobb hos oss (t.ex. via e-post, post eller via onlineansökningsformulär). Här kommer vi att informera dig om omfattningen, syftet och användningen av dina personuppgifter som samlats in under ansökningsprocessen. Vi försäkrar dig att insamling, bearbetning och användning av dina uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och alla andra lagkrav och att dina uppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt.

  Hantering och syfte med datainsamlingen

  Om du skickar en ansökan till oss behandlar vi dina tillhörande personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsdata, ansökningsdokument, anteckningar som tagits under anställningsintervjuer etc.) i den utsträckning detta är nödvändigt för att fatta beslut om anställning relation. Den rättsliga grunden för detta är § 26 BDSG n.F.-ny enligt tysk lag (inledande av ett anställningsförhållande), art. 6.1 b  GDPR (allmän upphandling) och - om du har gett ditt samtycke - Art. 6.1.1 i GDPR . Samtycke kan återkallas när som helst. Inom vårt företag kommer dina personuppgifter endast att vidarebefordras till personer som är involverade i behandlingen av din ansökan. Om ansökan lyckas kommer de uppgifter som du lämnar in att lagras i våra databehandlingssystem på grundval av § 26 BDSG n.F.-neu och art. 6.1.b i GDPR i syfte att genomföra anställningsförhållandet.

  Lagringsperiod för data

  Om vi ​​inte kan erbjuda dig ett jobb, om du avvisar ett jobbbjudande eller om vi drar tillbaka din ansökan, förbehåller vi oss rätten att behålla de uppgifter du har lämnat hos oss i upp till 6 månader från slutet av ansökningsförfarandet (avslag) eller återkallande av ansökan) på grundval av våra berättigade intressen (artikel 6.1. f i GDPR). Därefter raderas uppgifterna och de fysiska ansökningsdokumenten förstörs. Lagringen fungerar särskilt som bevis i händelse av en rättslig tvist. Om det är uppenbart att uppgifterna kommer att krävas efter att sexmånadersperioden har löpt ut (t.ex. på grund av en överhängande eller pågående rättslig tvist) raderas uppgifterna endast när syftet för ytterligare lagring inte längre gäller. En längre lagringsperiod kan också äga rum om du har gett ditt samtycke (artikel 6.1. a  GDPR) eller om lagliga lagringsskyldigheter förhindrar radering.

  Vi vill utvärdera alla sökande endast utifrån deras kvalifikationer och ber därför information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller ideologiska övertygelser eller eventuellt medlemskap i fackföreningar, genetiska data, biometriska uppgifter för tydlig identifiering av en naturlig person, hälsodata eller uppgifter om sexliv eller sexuell läggning utelämnas i ansökningeen om möjligt.


  20. Facebooksida / Facebookuppträdanden 

  Vår närvaro på sociala nätverk och plattformar, såsom Facebook, tjänar till att säkerställa aktiv och uppdaterad kommunikation med våra kunder och intresserade. Där ger vi information om våra tjänster, produkter och intressanta specialerbjudanden runt vårt företag. När du besöker vår online-närvaro i sociala medier kan dina uppgifter automatiskt samlas in och lagras för marknadsundersökningar och reklamändamål. Så kallade användarprofiler skapas från dessa data med hjälp av pseudonymer. Dessa kan till exempel användas för att placera annonser inom och utanför plattformarna som antagligen motsvarar dina intressen. För detta ändamål används kakor vanligtvis på din slutenhet. Cookiens funktion förklaras i vår integritetspolicy, så hänvisa till relevant information där. Besökarnas beteende och användarintressen lagras i dessa cookies. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en optimerad presentation av våra tjänster och erbjudanden och effektiv kommunikation med kunder och intressenter. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför art. 6 stycken 1 lit. f EU-DSGVO. Om du blir ombedd av respektive sociala medieplattformoperatörer om samtycke (tillstånd) till databehandling, t.ex. med hjälp av en kryssruta är den rättsliga grunden för databehandling Art. 6.1.a i GDPR. 

  Vi har en profil på Facebook. Denna tjänst tillhandahålls av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs den insamlade informationen också till USA och andra tredjeländer.

  För detaljerad information om bearbetning och användning av data från leverantörerna på deras webbplatser, samt ett kontaktalternativ och dina rättigheter och inställningar för att skydda din integritet, särskilt möjligheten att invända (så kallad opt-out), se till leverantörens dataskyddsinformation länkad nedan: https://www.facebook.com/about/privacy/.

  Vi har tecknat ett gemensamt behandlingsavtal (Controller Addendum) med Facebook. Detta avtal definierar vilken databehandling vi eller Facebook ansvarar för när du besöker vår Facebook-sida. Du kan se detta avtal på följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

  .

  Du kan justera dina annonsinställningar oberoende i ditt användarkonto eller motsätta dig behandlingen. För att göra det, klicka på följande länk och logga in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

  20.1 Returprocess via Trusted Returns

  För effektiv hantering av returer använder vi "Trusted Returns", vilket är en tjänst från Trusted Returns GmbH, Peter-Joseph-Lenné-Str. 5, 51377 Leverkusen, Tyskland. Via integreringen av tjänsten har du möjlighet att registrera en retur direkt via vår hemsida. För detta förmedlas uppgifter (förnamn, efternamn, adress, e-mailadress),beställningsuppgifter, returuppgifter, fraktuppgifter och leveransstatus via det formulär som tillhandahålls för behandling av returen. Enligt art. 6 avsnitt.1 paragraf. b) GDPR överförs dessa uppgifter till Trusted Returns av vårt legitima intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR för en effektiv hantering av returer. Trusted Returns lagrar dina uppgifter uteslutande i Hetzner Online GmbH:s tyska datacentrum. Med hjälp av de uppgifter som du har lämnat och med hjälp av programvaran som tillhandahålls av Trusted Returns kontrollerar vi om du har möjlighet att använda dig av ångerrätten. När returprocessen har slutförts raderas uppgifterna av Trusted Returns. Vi har ingått ett orderavtal med Trusted Returns där vi kräver att Trusted Returns behandlar och skyddar våra kunders uppgifter i enlighet med lagstadgade krav. Mer information om Trusted Returns sekretesspolicy finns här: https://trustedreturns.com/de.Mailet med din returfraktsedel skickas av tjänsteleverantören Inxmail(Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79016 Freiburg, Tyskland). I detta syfte vidarebefordrar vi dina kunduppgifter till Inxmail i händelse av en retur av vårt legitima intresse, artikel 6.1 f i GDPR. Inxmail behandlar dina uppgifter uteslutande i tyska datacenter. Ytterligare information finns i Inxmails personuppgiftspolicy,som finns tillgänglig på följande adress https://www.inxmail.de/datenschutz.


  21. DINA RÄTTIGHETER

  Om personuppgifter om dig behandlas, är du den person som berörs i GDPR och du har följande rättigheter till ansvarig person:

  21. DINA RÄTTIGHETER

  Om personuppgifter om dig behandlas, är du den person som berörs i GDPR och du har följande rättigheter till ansvarig person:

  21.1 DEN REGISTRERADES RÄTT TILL TILLGÅNG

  Du kan alltid be ansvarig person att bekräfta om personuppgifter om dig behandlas av oss. Om sådan behandling är tillgänglig kan du begära information från den ansvariga om följande information:

  1. Ändamålen med behandlingen.
  2. De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.
  3. De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.
  4. Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.
  5. Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling.
  6. Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
  7. Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer.

  21.2 RÄTT TILL RÄTTELSE

  Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

  21.3 RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

  Du har begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under följande villkor:

  1. Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
  2. Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;
  3. Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Eller
  4. Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i GDPR i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

  Om behandlingen har begränsats i enlighet med punkt 1 får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat. En registrerad som har fått behandling begränsad i enlighet med punkt 1 ska underrättas av den personuppgiftsansvarige innan begränsningen av behandlingen upphör.

  21.4 RÄTT TILL RADERING (”RÄTTEN ATT BLI BORTGLÖMD”)

  • RADERINGSPLIKT
   Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:
   • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
   • Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a i GDPR och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
   • Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPRoch det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR.
   • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
   • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
   • Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1 i GDPR.
  • INFORMATION TILL TREDJE PART
   Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna och enligt punkt 1 är skyldig att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter. .
  • UNDANTAG Punkterna 1 och 2 ska inte gälla i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:
   • För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
   • För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.;
   • För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h och i samt artikel 9.3 i GDPR.;
   • För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i GDPR, i den utsträckning som den rätt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen;
   • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

  21.5 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET AVSEENDE RÄTTELSE ELLER RADERING AV PERSONUPPGIFTER OCH BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

  Den personuppgiftsansvarige ska underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av personuppgifter eller begränsningar av behandling som skett i enlighet med artiklarna 16, 17.1 och 18 i GDPR, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning. Den personuppgiftsansvarige ska informera den registrerade om dessa mottagare på den registrerades begäran.

  21.6 RÄTT TILL DATAPORTABILITET

  Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om

  • behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b i GDPR, och
  • behandlingen sker automatiserat

  Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet i enlighet med punkt 1 ska den registrerade ha rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt. Den rätt som avses i punkt 1 får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.

  21.7 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

  1. Den registrerade ska, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e eller f i GDPR, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
  2. Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser honom eller henne för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.
  3. Om den registrerade invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.
  4. Senast vid den första kommunikationen med den registrerade ska den rätt som avses i punkterna 1 och 2 uttryckligen meddelas den registrerade och redovisas tydligt, klart och åtskilt från eventuell annan information.
  5. När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, får den registrerade utöva sin rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

  20.8. RÄTT ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE

  De registrerade ska ha rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

  21.9 AUTOMATISERAT INDIVIDUELLT BESLUTSFATTANDE, INBEGRIPET PROFILERING

  Den registrerade ska ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne. Detta tillämpas inte om beslutet:

  • är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige,
  • tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller
  • grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.

  Dessa beslut får inte grunda sig på de särskilda kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9.1, såvida inte artikel 9.2 a eller g i GDPR gäller och lämpliga åtgärder som ska skydda den registrerades berättigade intressen har vidtagits.


  21.10 RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

  Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, ska varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot denna förordning ha rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

  Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska underrätta den enskilde om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inbegripet möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78 i GDPR.


   

  21.11 ÄNDRINGAR AV DESSA DATASKYDDSUPPGIFTER    

   

  Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa dataskyddsbestämmelser när som helst med verkan för framtiden på grund av lagändringar eller justeringar av våra interna företagsprocesser. En aktuell version finns tillgänglig på webbplatsen. Besök webbplatsen regelbundet och informera dig själv om tillämpliga dataskyddsregler.

  Om sekretesspolicyn översätts från tyska, gäller den tyska versionen vid avvikelser.