Allmänna villkor


1. Tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med oss (babymarkt.se) med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.babymarkt.se (nedan även kallad "webbshop"). Vi motsätter oss allmänna villkor från beställarens sida vilka motsäger eller avviker från nedanstående bestämmelser.

Sluter vi ett avtal med en konsument som har sin stadigvarande vistelse utanför Sverige och i ett annat land inom den Europeiska unionen och erbjuder vi leverans av varan dit, så gäller de allmänna villkor som vi eventuellt har upprättat för mottagarlandet.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor 
i den utsträckning som är tillåten enligt konsumenträttslagstifning. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändring.

 

2. Priser, fraktkostnader, leverans

De angivna priserna är slutpriser i kronor, d.v.s. de inkluderar alla priskomponenter samt mervärdesskatten. Skulle extra kostnader uppstå vid enskilda betalningssätt anger vi detta tydligt under beställningsförfarandet. Vi fakturerar dessutom fraktkostnader. Vi informerar om hur höga dessa är på www.babymarkt.se och under beställningen. babymarkt.se reserverar sig för eventuella felskrivningar, produktförändringar och prisjusteringar.

Vi skickar våra paket med Postnord och levererar endast inom Sverige. Vi levererar inte till Åland.  

Översikt över fraktkostnader:

För beställningar med leverans till utlämningsställe med ett varuvärde över 799 kr tillkommer ingen fraktavgift.
För hemleverans debiterar vi 99 kr oavsett varuvärde.
Fraktkostnad vid beställningar från och med 800 kr = gratis frakt!

Normalt är leveranstiden 3 – 6 arbetsdagar efter det att du mottagit leveransbekräftelsen från oss. 

Leveransbekräftelsen skickas så fort vi behandlat din beställning. Detta kan ta upp till 2 arbetsdagar.

Om alla beställda produkter inte skulle finnas i lager har vi rätt att leverera en del av leveransen så länge kunden önskar det. Om den beställda produkten inte skulle finnas tillgänglig så har babymarkt.se rätt att annullera beställningen. Om det är fallet så kommer babymarkt.se självklart att meddela dig om det, samt erbjuda en liknande produkt. Om ingen liknande produkt finns tillgänglig kommer vi självklart ersätta alla utlagda kostnader. 

 

3. Hur avtal ingås

Presentationen av artiklarna utgör inget juridiskt bindande anbud, utan är en uppmaning till kunden att lämna oss ett bindande anbud. Detta anbud från kundens sida kan lämnas antingen muntligt, per brev, per e-mail eller genom att skicka en beställning på de artiklar som har lagts i varukorgen i webbshopen. När kundens beställning har kommit in på webbshoppen får kunden automatiskt ett e-postmeddelande som dokumenterar det anbud (den beställning) som kunden har lämnat. Denna e-post bekräftar att beställningen har inkommit till oss. Det innebär inte att ett avtal har kommit till stånd. Ett giltigt avtal mellan kunden och oss ingås först då vi accepterar kundens anbud per e-post eller på telefon eller genom att leverera varan inom sju dagar. Det finns ingen skyldighet för oss att acceptera kundens anbud.

babymarkt.se ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Slutandet av avtal sker uteslutande på det svenska språket. Vi tecknar enbart avtal med kunder som är över 18 år, myndiga och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part.

Observera att samtliga produkter endast kan levereras i mängder som är brukliga för hushåll.

 

4. Möjlighet att spara uppgifter, åtkomst till avtalstexten

Du kan dessutom skriva ut eller spara dessa allmänna villkor som dokument genom att använda respektive webbläsarfunktion. Du kan även ladda hem och arkivera detta dokument som PDF-fil. För att öppna PDF-filen behöver du gratisprogrammet Adobe Reader (under http://get.adobe.com/se/reader/ eller jämförbara program som hanterar PDF-format.

Du kan även arkivera uppgifterna i din beställning genom att ladda ner de allmänna villkoren och med hjälp av webbläsarfunktionerna spara de sammanfattande uppgifterna på sista sidan i beställningsformuläret. Du kan även invänta den automatiska orderbekräftelsen som vi efter avslutad beställning skickar per e-post till den adress som du har angivit. Denna orderbekräftelse innehåller än en gång dina beställningsuppgifter och dessa allmänna villkor och kan skrivas ut och sparas.


5. Betalsätt

Du kan välja att betala varorna med kort, förskottsbetalning, direktbetalning via internetbank, PayPal, Klarna faktura eller med Klarna Direkt. babymarkt.se förbehåller sig rätten att i enskilda fall utesluta vissa betalningssätt i den utsträckning som är tillåten enligt konsumenträttslagstifning. Det är inte möjligt att betala genom att skicka kontanter eller check. babymarkt.se ansvarar inte för förlust av dessa.


Vid betalning med kort sker debitering när varan skickas. Vi accepterar följande kort: Visa, Mastercard, American Express, Diners och Discover.

Betalning är principiellt möjligt genom rabattkod eller presentkort. Endast en rabattkod kan lösas in per beställning. När giltighetstiden har gått ut kan koden inte längre användas. Har en beställning avbokats kan den inlösta rabattkoden inte användas igen. Returneras beställningar krediteras endast det belopp som har betalats för den returnerade varan utan rabattkodvärde. Den förbrukade koden kan inte användas igen. Rabattkoden kan inte användas vid köp av böcker, presentkort eller medicintekniska produkter. Observera även att rabattkoden inte gäller på vissa uteslutna märken. Mer detaljerad information hittar du här.  

Oberoende av vilket betalningssätt som har valts får du samtidigt med leveransen en faktura per e-post. Orderbekräftelsen på www.babymarkt.se utgör inte faktura.


6. Ångerrätt & Öppet köp


Ångerrätt

Du har rätten att inom 14 dagar skicka tillbaka varor utan att ange orsak. Ångerrätten gäller från den dag du mottagit den sista varan. För att utnyttja din ångerätt ska du meddela oss om det genom att fylla i det formulär som du hittar i köpvillkoren i beställningsbekräftelsen.  Våra kontakt- och adressuppgifter är: babymarkt.de GmbH, Suttner-Nobel-Allee 4, 44803 Bochum, Telefonnummer: 08 - 585 655 74, E-Mail: kundservice@babymarkt.se

Du kan antingen fylla i formuläret som finns med i den bifogade filen i beställningsbekräftelsen eller fylla i vårt elektroniska formulär som finns att hitta på vår hemsida. Så snart vi mottagit det ifyllda formuläret kommer vi att bekräfta det t.ex via mail. 

För att ångerrätten ska gälla räcker det att meddelandet om att ångerrätten ska utnyttjas skickas till oss inom 14 dagar efter mottagandet av beställningen. 

Så fungerar ångerrätten

Om du ångrar ditt köp är vi förpliktade att ersätta alla dina utgifter, exklusive fraktkostnader (med undantag för extrakostnader) inom 14 dagar från det att du meddelat oss om att du önskar att utnyttja ångerrätten. Vi använder samma betalningsmetod som du använt om inte annat är överrenskommet. Vi kommer givetvis inte att ta några utgifter för  krediteringen.  Vi har rätt att inte betala tillbaka varuvärdet tills vi har fått tillbaka varan eller till det att vi fått någon slags bekräftelse på att varan har skickats tillbaka.


Ångerrätten gäller inte för: 

-                     Varor som är tillverkade enligt konsumentens önskan och behov samt för livsmedel och varor med kort  bästföredatum.

-                     Hygien och vårdprodukter som av hälsoskäl inte är lämpliga för att lämna tillbaka efter de att de öppnats eller använts. 

-                     CD-skivor, filmer och dataprogam om förpackningen öppnats. 

-                    Företag. 


Formulär vid utnyttjande av ångerrätten
Om du vill utnyttja ångerrätten ber vi dig att fylla i nedanstånde ångerrättsformulär.
Download PDF

7. Frivillig 30 dagars ångerrätt

Vi ger dig även möjligheten att skicka tillbaka produkter efter 30 dagar. För att kunna utnyttja den förlängda ångerrätten måste produkterna ha köpts via ditt kundkonto på babymarkt.de.se. Observera att detta inte gäller produkter som rättsligt inte kan returneras. Produkterna måste vara kompletta, förpackade i originalförpackningen och oanvända. Det får inte vara några spår av användning av produkterna. Hygienprodukter måste vara oanvända och förseglingen av produkterna får ej vara brutna. Produkter med ett utgångsdatum är generellt uteslutna från den förlängda ångerrätten.

8. Fel på varan/Reklamation

a) Vår målsättning är att alltid leverera produkter i bästa möjliga skick. Om en produkt skulle vara felaktig på något sätt ska du meddela oss om detta. Vid fel på den levererade varan kan konsumenten i första hand välja mellan att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Om avhjälpande eller omleverans misslyckas eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet.

b) Konsumenten får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet anses ha lämnats i rätt tid. Reklamerar konsumenten inte inom tre år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet. Reklamerar näringsidkaren inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet.

c) Fel på varan får inte åberopas om skador har uppstått genom osakkunnig, oaktsam eller oriktig hantering eller användning av varan genom kunden eller om varan hanterats eller använts i strid med tillverkarens instruktioner.

d) Säljaren medger varken garanti eller liknande utfästelse. Tillverkargarantier påverkas inte härav. Konsumentköplagen, som tillvaratar dina intressen som konsument, gäller naturligtvis när du handlar hos oss.

e) Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Du kommer att ersättas för dina eventuella kostnader (returfrakt) vid godkänd reklamation. Varor som inte kan skickas som paket avhämtas hos dig. Återbetalningen kommer att ske inom 14 dagar från det att vi mottagit ett kvitto som belägger returen. 

Använd följande kontaktinformation vid reklamation:

kundservice@babymarkt.se

eller

08 - 585 655 74

eller

Baby Markt c/o postnord Logistics Lübeck
Vevaxelgatan 8
SE 207 06 Malmö
Sverige


Om du som konsument inte känner dig nöjd över hur ditt ärende har hanterats har du alltid möjlighet att kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via mail arn@arn.se, via deras hemsida: https://arn.se eller via post: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

 

9. Äganderättsförbehåll

Varan förblir babymarkt.se GmbH:s egendom fram till den slutliga betalningen.

 

10. Personuppgifter

Vi sparar dina beställnings- och kontaktuppgifter inom ramen för avtalets utförande (även genom överförande av uppgifterna till partner som samarbetar med oss vid utförandet av uppdraget eller leveransen), samt för eventuella returer och för produktrekommendationer gentemot kunder enligt vår personuppgiftspolicy (https://www.babymarkt.se/dataskyddspolicy/)

 

11. Ogiltighetsbestämmelser, jurisdiktion, tillämplig lag

Om någon eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor skulle vara ogiltiga så kommer resterande delar av dessa att förbli giltiga. Den ogiltiga bestämmelsen kommer att ersättas av relevant och tillämplig lagbestämmelse.

Alla transaktioner och avtal mellan oss ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

Sverige har jurisdiktion över alla rättsliga tvister med anknytning till detta avtal eller efterföljande fristående avtal.

 

12. Online Dispute Resolution - Tvistlösning på nätet.

Europeiska kommissionen har tagit fram en onlineplattform för tvistlösning. 

Plattformen och mer information hittar du under: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

OBS! Plattformen ersätter INTE vår kundtjänst (allmänna frågor, reklamation, produktinformation m.m.) Om du har frågor angående detta är du välkommen att kontakta oss via: kundservice@babymarkt.se