Villkor för babypoints

1. Generella villkor

Bonusprogrammet "babypoints" tillhandahålls av moderbolaget till babymarkt.se, babymarkt.de GmbH, Suttner-Nobel-Allee 4, 44803 Bochum, Tyskland (härmed "babymarkt.se“). Handelsregisternummer HRB18909 AG Bochum, representerat av de verkställande direktörerna Jenny Fleischer och Tobias Merz. Genom att upprätta ett kundkonto bekräftar du våra villkor för deltagande. Du samlar babypoints i samband med köp hos babymarkt.se. De insamlade poängen kan du använda i samband med din nästa beställning hos babymarkt.se.

2. Deltagande

Deltagande i vårt bonusprogram "babypoints" är gratis. Juridisk rätt till deltagande i bonusprogrammet finns ej.

3. Bonuspoäng och regler för utdelning av poäng

Förutsättning för deltagande är ett kundkonto på babymarkt.se och att du är inloggad på ditt kundkonto under själva beställningen. Tyvärr kan babypoints inte läggas till i efterhand. babymarkt.se beviljar 1 babypoint för varje krona som betalas i samband med en beställning på babymarkt.se. En babypoint motsvarar ett värde på 1 öre i rabatt på inköpspriset för framtida inköp. I samband med utvalda kampanjer är det möjligt att tjäna flera poäng. babymarkt.se avgör fritt hur många extra babypoints de enskilda kampanjerna innefattar. Detaljer om detta ges alltid i samband med den individuella kampanjen. Babypoints bokas till kundkontot 14 dagar efter att din beställning har skickats. Du ser statusen för dina babypoints på ditt kundkonto. Invändningar om att dina bonuspoäng inte är korrekta (delvis eller helt) måste meddelas till babymarkt.se inom en månad efter att bonuspoängen har krediterats. Om denna tidsfrist inte uppfylls kan eventuella saknade poäng bara krediteras om du kan bevisa att bonuspoängen är felaktiga. Återlämnande av varor, oavsett anledning, kommer automatiskt att resultera i att de underliggande bonuspoängen dras av. Babypoints har en giltighet på 12 månader från krediteringstidpunkten på kundkontot. Efter denna tid förfaller de aktuella bonuspoängen automatiskt. För artiklar som böcker, presentkort eller medicintekniska produkter krediteras inga bonuspoäng.

4. Regler för inlösning av poäng

Babypoints kan lösas in som rabatt på babymarkt.se. I detta sammanhang gäller följande: 1 poäng motsvarar 1 öre rabatt. Du kan lösa in dina samlade poäng i samband med din nästa beställning. För att göra detta, välj "Lös in babypoints nu" i kundvagnen när du är inloggad på ditt kundkonto. Värdet av dina totala babypoints kommer nu att dras av från din beställning. Babypoints kan inte används vid köp av böcker, presentkort eller medicintekniska produkter. Värdet på dina bonuspoäng kan inte betalas ut i kontanter. Bonuspoäng kan inte överföras, säljas eller pantsättas till andra. Observera även våra villkor för inlösning av bonuspoäng: Allmänna villkor. Babypoints kan endast lösas in i den nationella babymarkt-onlineshoppen, där beställningen har gjorts och för vilken du har tilldelats babypoints. Att lösa in babypoints i utländska shoppar som tillhör babymarkt GmBH, utanför den valda onlineshoppen, är uteslutet.

5. Uppsägning och ändringar av villkoren för deltagande

Du kan när som helst avsluta ditt kundkonto utan uppsägningstid. Uppsägningen måste göras skriftligt till babymarkt.se  En uppsägning från babymarkt's sida är endast möjlig i skriftlig form och med en tidsgräns på 1 månad från och med månadskiftet. Uppsägning av ett viktigt skäl (t.ex. på grund av missbruk av kontot) måste göras skriftligt, men utan ytterligare tidsfrist. babymarkt.se kan välja att avsluta, förlänga eller ändra bonusprogrammet vid lämplig tidpunkt eller i samband med en viktig anledning. babymarkt.se förbehåller sig rätten att göra ändringar eller tillägg till de nuvarande villkoren, förutsatt att ändringarna eller tilläggen är nödvändiga ur ett tekniskt eller juridiskt perspektiv för implementeringen av bonusprogrammet. Förändringar på grund av förändrad rättslig grund eller förändringar utan nackdel för kunden gäller omedelbart. Alla andra ändringar gäller endast när babymarkt.se har informerat dig om ändringarna och du inte har avslutat ditt konto skriftligt inom en månad efter att meddelandet om ändringarna har skett. Ändringsförslaget kommer även att innehålla en hänvisning till detta. babymarkt.se förbehåller sig rätten att stänga bonusprogrammet med rimligt hänsyn till kundens intressen.